Fjällvägen – skapar tillgänglighet – från kust till fjäll

//

Skapar skapar tillgänglighet – från kust till fjäll

Från kust till fjäll går vägstråket Fjällvä­gen. En livsnerv för människorna längs Ljusnans dalgångar och fjällvärld – och den kortaste vägen för storstads- och Mälar­dalsbor på sin resa till fjällen. Stråket är sedan en tid under pågående hållbar regional utveckling – i flera dimensioner.

Den 40 mil långa Fjällvägen utgörs av riksvägarna 83 och 84 som går genom Hälsingland och Härjedalen. Längs Fjällvä­gen förekommer stora mängder lokal och regional arbetspendling, omfattande gods-och persontrafik och resande i och med fjällturismen, ett populärt stråk med andra ord. Något som ställer krav på nytänkande kring samhällsbyggnad och infrastruktur. 

Samarbete regioner emellan

Mellan 2012 till 2015 var Fjällvägen ett samarbetsprojekt – mellan kommuner, näringsliv och regioner – som jobbade för bättre och utvecklad infrastruktur samt innovativ samverkan. Idag är projektet avslutat, men samarbetet lever vidare genom ett partnerskap mellan Söderhamns, Bollnäs, Ovanåkers, Ljusdals och Härjedalens kommuner samt destinationsbolagen Järvsö, Lofsdalen, Vemdalen och Funäsfjällen. Syftet är att verka för hållbar regional utveckling längs hela vägstråket genom ökad tillgänglighet, konkurrenskraft och tillväxt. Dessutom är en prioritering av stråket en insats för miljön då det är kortaste vägen från kust till fjäll.

– Vägen är vår pulsåder och vi såg ett stort behov av att lyfta detta stråk tillsam­mans. Vägen har varit verktyget och det är viktigt med kontinuitet, långsiktighet och uthållighet när man jobbar med dessa frå­gor, berättar Tony Stark, samhällsplanerare på Bollnäs kommun.

Det nära samarbetet skapar också tydlighet och gör det lättare att prioritera.

– Tid är pengar och har vi inte ett säkert, snabbt och attraktivt vägnät tappar vi vår konkurrenskraft. Det är viktigt och helt avgörande för hållbar utveckling och tillväxt längs hela vägstråket att vi kan samarbeta mellan kommuner och näringsliv över läns­gränser, säger Marie Centerwall, kommunal­råd Bollnäs kommun.

Mångfunktionellt stråk

Fjällvägen är ett mångfunktionellt stråk, som har avgörande betydelse för hela regionens utveckling. Arbetspendling, gods- och skogs­transporter, fritidstrafiken, sjukvård och be­söksnäringens resande är alla faktorer som ligger till grund för Partnerskap Fjällvägen.

Mer information om Fjällvägen hittas på www.fjellvegen.se

Argumenten för en fortsatt utveckling av Fjällvägen är många,  men här är fem av de tyngsta.
1. Minska antalet olyckor längs vägen. Bättre framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet.
2. Utvecklingen av besöknäringen i Hälsingland och Härjedalen. Tre starka turistdestinationer längs vägen som jobbar med turismutveckling året runt och är beroende av snabba och säkra vägförbindelser för sina gäster.
3. Arbetspendlingen är stor och betydelsefull. Funktionell och förstorad arbetsmarknad kräver bra infrastruktur.
4. Godstransporter – snabbt – säkert. Otroligt viktigt med en väl fungerande infrastruktur för att näringslivet i området ska kunna utvecklas eller överleva.
5. Kortaste vägen! Från kust till fjäll. Samhällsekonomiskt- och miljömässigt positiva effekter.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.